top of page

תנאי שימוש באתר ומדיניות פרטיות

  1. כללי

 

1.1 תנאי השימוש שלהלן חלים על השימוש באתר chronotime.co.il לרבות כל תוכן ומידע הכלול באתר (להלן: "האתר"). 

1.2 האתר מנוהל ומופעל על-ידי כרונוטיים 2020 בע"מ (להלן: "כרונוטיים").

1.3 הגישה לאתר והשימוש בו כפופים לתנאים המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש") המסדירים את היחסים בין כרונוטיים לבין כל גולש/צופה/משתמש באתר (להלן: "המשתמש").

1.4 השימוש באתר מעיד כי קראת את תנאי השימוש, הבנת את תוכנם, הסכמת להוראותיהם והנך מוותר על כל טענה ו/או דרישה כנגד כרונוטיים או מי מטעמה ביחס לנושאים המוסדרים לעיל ולהלן.

1.5 תנאי השימוש חלים על השימוש באתר באמצעות כל מכשיר או אמצעי תקשורת המאפשר גישה לתכני האתר באמצעות רשת האינטרנט (לרבות מחשב/טלפון סלולארי/טבלט/טלויזיה חכמה וכו').

1.6 כרונוטיים שומרת על זכותה להכניס שינויים בתנאי השימוש בכל עת. כל שינוי יכנס לתוקפו מיד עם פרסומו באתר, במסגרת תנאי השימוש, אלא אם נקבע אחרת. באחריות המשתמש לבדוק ולהתעדכן, מעת לעת, בתנאי השימוש.

1.7 מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, אולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

2. תכנים ומידע

2.1. האתר מוצג למשתמש כפי שהוא (as is). אנו עושים כמיטב יכולתינו על מנת שהמידע יהיה מדוייק ומעודכן ותצלומי הפריטים ישקפו נאמנה את המראה שלהם בפועל ואולם ייתכנו אי דיוקים ו/או הבדלים ו/או טעויות טכניות ואחרות בהצגת התכנים, בשלם כרונוטיים לא תישא באחריות לכל נזק, הוצאה ו/או אובדן שיגרמו למשתמש.

2.2 התכנים והמידע באתר מקורם בצדדים שלישיים ואין בהם משום המלצה לרכישת מוצר כלשהו. הסתמכות על מידע ו/או תוכן המוצג באתר הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש וכרונוטיים לא תישא באחריות כתוצאה מהסתמכות המשתמש על המידע ו/או התוכן המוצג.

2.3 ככל שמוצגים באתר מחירים, הרי שכרונוטיים שומרת על זכותה לעדכן או לתקן את המחירים מעת לעת. במידה ותתגלה אי התאמה ו/או סתירה בין התוכן באתר, לרבות לעניין מחירי מוצרים, לבין התכנים והמחירים בחנויות בהם נמכרים המוצרים – יחייב המחיר בחנויות. 

3. קניין רוחני

האתר והמידע המופיע בו (לרבות תוכנו, עיצובו, שמות מסחר, סימני המסחר וכל פרט אחר באתר), הינם קניינה הבלעדי של כרונוטיים או של צדדים שלישיים שהתירו לכרונוטיים להשתמש בהם והם מוגנים על ידי הדין. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם ו/או לעשות כל שימוש מסחרי ו/או אחר בתכנים ובמידע כלשהו מהאתר.

4. קישורים לאתרים

הקישורים המוצגים באתר הנם לנוחות המשתמש בלבד.  כרונוטיים לא תישא בכל אחריות לתקינות הקישור ו/או למידע ו/או תכנים המופיעים בהם.

5. מדיניות פרטיות

5.1 כרונטיים מייחסת חשיבות רבה לפרטיות המשתמש ולא תעביר פרטים אודות משתמשי האתר לצדדים שלישיים. מידע אודות משתמש ו/או דרכי התקשרות עמו, אשר ימסרו, ככל וימסרו, על ידי משתמש, יישמרו בידי כרונוטיים, ולא ייעשה בהם שימוש אלא למטרת יצירת קשר או דיוור כמפורט בתקנון זה.

5.2 כרונוטיים פועלת בכל דרך סבירה ומקובלת על מנת לשמור את המידע שנמסר על ידי המשתמשים. עם זאת, אין באפשרותנו להבטיח בטחון או חסינות מוחלטת מפני חדירות ו/או פריצה למחשבים על ידי צדדים שלישיים. כרונוטיים לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם עקב חדירה למידע המוחזק בידיה, לרבות פגיעה בפרטיות, אלא אם יוכח כי החדירה נעשתה במזיד מצידה.

5.3 כרונוטיים לא תעביר מידע לצדדים שלישיים למעט באחד או יותר מהמקרים הבאים: לאחר קבלת הסכמת המשתמש; לצרכים סטטיסטיים באופן שאינו כולל פרטים מזהים; אם יתקבל צו שיפוטי ו/או אם הדבר יידרש במסגרת כל מחלוקת או הליך משפטי, בין הצדדים; להגנה על זכויות קניין; בכל מקרה בו קיים היתר/חובה עפ"י דין למסירת המידע

5.4 כרונוטיים עושה שימוש בקבצי Cookies , בין היתר, לצורך אימות פרטים, שיפור חווית המשתמש, התאמת העדפות ומידע סטטיסטי. המשתמש רשאי לחסום או למחוק את קבצי ה-Cookies על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן, עם זאת, חלק מהפעולות או השירותים באתר עשויים שלא לפעול ללא אפשרות קבלת קבצי Cookies וכרונוטיים תהא רשאית לחדול ממתן שירותי האתר

6.רשימת דיוור

6.1 בעצם מסירת פרטייך, לצורך הרשמה לדיוור, הנך מביע את הסכמתך לקבלת דבר פרסומת ישירות לדוא"ל שלך ו/או לכתובת מגוריך ו/או ישירות למכשיר הטלפון הנייד שברשותך, והכל בהתאם לפרטים שנמסרו על ידך באתר, ולא תהיה לך כל טענה כנגד כרונוטיים ו/או מי מטעמה בעניין זה.

6.2 לתשומת לבך, יש לך אפשרות בכל רגע נתון להודיע לכרונוטיים על סירובך לקבל דברי פרסומת (להלן: "הודעת סירוב"), כאמור לעיל.

6.3 הודעת הסירוב מטעמך תינתן בכתב לכרונוטיים בדוא"ל info@roltime.co.il  או בדרך שבה שוגר אליך דבר הפרסומת – על פי בחירתך.

7. הגבלת אחריות

השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד. כרונוטיים ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר, עקיף או מיוחד שייגרם למשתמש כתוצאה מהשימוש באתר

8. דין ושיפוט

על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ולשימוש בו ולתנאי השימוש תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב, ישראל

bottom of page